პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი

2022 წლის 11 თებერვალს დასრულდა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის, პოლონეთის სამხედრო მოსამსახურეებმა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად.