დაგეგმილი კურსები

  1. სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური  კურსი (PfP)  ფარგლებში  12 იანვარი - 08 თებერვალი
  2. სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი (PfP)  ფარგლებში  17 თებერვალი - 08 მარტი
  3.  სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი (PfP)  ფარგლებში  16 ივნისი - 05 ივლისი
  4.  სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი (PfP)  ფარგლებში  13 ივლისი - 09 აგვისტო