დაგეგმილი კურსები

2022 წლისათვის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში დაგეგმილია შემდეგი კურსები:

 1. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი'' 15.01.2022-11.02.2022
 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი"22.01.2022-18.02.2022
 3. PFP-ის ფარგლებში: ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი'' 19.02.2022-11.03.2022
 4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი"27.02.2022-18.03.2022
 5. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში , ( აშშ-საქართველო): ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 15.05.2022-03.06.2022
 6. მე-2 ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ქვედანაყოფთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი". 15.05.2022-24.06.2022
 7. სპეციალური ოპერაციების ძალების პირად შემადგენლობასთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 29.05.2022-17.06.2022
 8. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი''12.06.2022-01.07.2022
 9. პირველი ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ქვედანაყოფთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 26.06.2022-05.08.2022
 10. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 26.06.2022-15.07.2022
 11. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' 09.07.2022 - 05.08.2022 
 12. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 18.07.2022-05.08.2022
 13. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში , (უკრაინა-საქართველო) : ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი"  07.08.2022-26.08.2022
 14. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 07.08.2022-26.08.2022
 15. PFP-ის ფარგლებში ,,მაღალი მთის ჯგუფის უფროსის კურსი" 13.08.2022-16.09.2022
 16. სამმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში (აზერბაიჯანი, თურქეთი, და საქართველო): ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 04.09.2022-23.09.2022
 17. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 18.09.2022-07.10.2022