დაგეგმილი კურსები

https://mountainschool.mod.gov.ge//source/3 General information for Intermediate Mountain Training Winter course.pdf2023 წლისათვის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში დაგეგმილია შემდეგი კურსები:

 1. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი'' 20.01.2023-17.02.2023
 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი" 21.01.2023-10.02.2023
 3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი" 17.02.2023-17.03.2023
 4. PFP-ის ფარგლებში: ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი'' 25.02.2023-17.03.2023
 5. მე-3 ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ქვედანაყოფთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 30.04.2023-09.06.2023
 6. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში , ( აშშ-საქართველო): ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 14.05.2023-02.06.2023
 7. ეთა-ს საკანდიტატო კურსის პირად შემადგენლობასთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 21.05.2023-09.06.2023
 8. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 11.06.2023-30.06.2023
 9. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 18.06.2023-07.07.2023
 10. მე-4 ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ქვედანაყოფთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 18.06.2023-28.07.2023
 11. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 09.07.2023-28.07.2023
 12. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' 14.07.2023-11.08.2023
 13. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 30.07.2023-18.08.2023
 14. პირველი  ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ქვედანაყოფთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 06.08.2023-15.09.2023
 15. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 13.08.2023-01.09.2023
 16. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი" 01.09.2023-29.09.2023
 17. სამმხრვი თანამშრომლობის ფარგლებში ( აზერბაიჯანი თურქეთი და საქართველო) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 03.09.2023-22.09.2023