დაგეგმილი კურსები

2021 წლის განმავლობაში საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში დაგეგმილია შემდეგი კურსები:

 1. PFP-ის ფარგლებში ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი'' 14.02.2021-05.03.2021
 2. სპეციალური ოპერაციების ძალების პირად შემადგენლობასთან (აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბატალიონების პ/შ ),,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი'' 22.02.2021-12.03.2021
 3. სპეციალური ოპერაციების ძალების პირად შემადგენლობასთან (დასავლეთ ბატალიონის პ/შ) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 10.05.2021-28.05.2021
 4. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში , აშშ-ის კადეტებთან:,,სამთო მომზადების ზაფხული საბაზისო კურსი"  16.05.2021-04.06.2021
 5. საქართველოს თავდაცვის ძალების  ქვედანაყოფებთან (22-ე ქვეითი ბატალიონის სადაზვერვო ოცეული) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 17.05.2021-25.06.2021
 6. PFP-ის ფარგლებში: ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 13.06.2021-02.07.2021
 7. სპეციალური ოპერაციების ძალების პირად შემადგენლობასთან (დასავლეთ ბატალიონის პ/შ) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' 19.06.2021-16.07.2021
 8. საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებთან (11-ე ქვეითი ბატალიონის სადაზვერვო ოცეული) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 05.07.2021-13.08.2021
 9. PFP-ის ფარგლებში: ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' 10.07.2021-06.08.2021
 10. ეროვნული თავდაცვის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 19.07.2021-06.08.2021
 11. ეროვნული თავდაცვის იუნკერებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 09.08.2021-27.08.2021
 12. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 09.08.2021-27.08.2021
 13. სამმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში (აზერბაიჯანი, თურქეთი, და საქართველო): ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი" 29.08.2021-17.09.2021
 14. საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებთან (12-ე ქვეითი ბატალიონის სადაზვერვო ოცეული) ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი" 30.08.2021-08.10.2021