დაგეგმილი კურსები

 1. სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური  კურსი (PfP)  ფარგლებში  12 იანვარი - 08 თებერვალი
 2. II ქვეითი ბრიგადის სადემონსტრაციო ოცეულის პ/შ-თან ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი" 21 იანვარი - 22 თებერვალი
 3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი"  03 თებერვალი - 22თებერვალი 
 4. სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი (PfP)  ფარგლებში  17 თებერვალი - 08 მარტი
 5. ფრანგი ექსპერტების მიერ, სკოლის ინსტრუქტორების და II ქვეითი ბრიგადის სადემონსტრაციო ოცეულის პ/შ-სთან: სამთო მომზადების ზამთრის ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადება 18 თებერვალი 08 მარტი
 6. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი" 16 მარტი - 12 აპრილი
 7. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი' 13 მაისი - 21ივნისი
 8. ორმხრივი თანამშმრობლობის ფარგლებში, აშშ-ის კადეტებთან: ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი''  19 მაისი - 07 ივნისი
 9.  ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' (PfP)  ფარგლებში  16 ივნისი - 05 ივლისი
 10.  ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' (PfP)  ფარგლებში  13 ივლისი - 09 აგვისტო
 11. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებთან: ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 22 ივლისი - 09 აგვისტო
 12. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ,,სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი'' 10 აგვისტო - 06 სექტემბერი
 13. სამმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში (აზერბაიჯანი, თურქეთი და საქართველო): ,,სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი'' 01 სექტემბერი - 20 სექტემბერი
 14. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ,,სამთო მომზადების ზაფხულის ტაქტიკურ-ტექნიკური კურსი'' 09 სექტემბერი - 18 ოქტომბერი