სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი

პოლკოვნიკ ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის  საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში 06 მარტს  დასრულდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან და პოლკოვნიკ ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის პირად შემადგენლობასთან  „სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი", 

 აღნიშნულ კურსზე მონაწილეობა მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 21-მა და სამთო სკოლის 9 სამხედრო მოსამსახურემ.